Zajęcia pozalekcyjne rok szk. 2016/2017

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu

"Szkolny Klub Sportowy" 2017r.

 

 Renata Arasimowicz  zajęcia sportowo-reakreacyjne

poniedziałek 14.30-15.30

wtorek 14.30-15.30 

 Marek Kałczyński   zajęcia sportowo-rekreacyjne

 poniedziałek 14.30-16.30

wtorek 14.30-15.30

 

INNE ZAJĘCIA DODATKOWE 

imię i nazwisko nauczyciela

rodzaj zajęć                                        

godziny zajęć

Arasimowicz Renata

lekkoatletyka- LA

czwartek

13.30-15.00

Biereżnoj- Szpakowska Ewa

dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

wtorek

13.40-15.20

zajęcia rozwijające zainteresowania matematyką

piątek

8.00-8.45

Brzozowska Agnieszka Bożena

realizacja projektu edukacyjnego

czwartek

14.25-15.20

Bułajewska Iwona

przygotowanie do egzaminu z języka niemieckiego

poniedziałek 13.30-14.15

realizacja projektu edukacyjnego

poniedziałek 14.15-15.00

Butkiewicz- Nolko Małgorzata

przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego

poniedziałek 13.40-14.25

piątek 13.30-14.25

Czapla Anna

zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne uczniów- zespół wokalny

 środa 14.25-15.10

czwartek 14.25-15.10

Drejer Dorota

dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego

środa 13.40-14.25

Dziuba Małgorzata

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z . angielskiego

czwartek 14.30-15.15

Gawińska Ewa

lekkoatletyka

środa 14-16

Haraburda Barbara

przygotowanie do egzaminu z historii

czwartek 14.30-15.15

Kałczyński Marek Piotr

liga futsal

wtorek 15.30-17.00

Kościuch Dorota

przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego

czwartek 14.30-15.15

Kuszel Małgorzata

przygotowanie do egzaminu z języka polskiego

poniedziałek

14.35-15.20

przygotowanie do egzaminu z języka polskiego

środa

14.35-15.20

Leśniewska Elżbieta

zajęcia rozwijające zainteresowania  biologiczne uczniów klas 1-3; przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych.

wtorek 14.30

środa 7.30-7.55

 

Miłkowska –Leonowicz Hanna

przygotowanie do konkursów z języka niemieckiego

środa 14.30-15.15

przygotowanie do konkursów z języka niemieckiego

czwartek 14.30-15.15

Okrągła Joanna

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

poniedziałek 8.00-8.45

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

poniedziałek 9.30-10.30

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

poniedziałek 13.40-14.25

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

czwartek 9.30-10.30

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

piątek 12.45-13.30

zajęcia psychoedukacyjne

poniedziałek 14.35-15.20

zajęcia psychoedukacyjne

wtorek 13.40-14.25

zajęcia psychoedukacyjne

wtorek 14.25-15.20

zajęcia psychoedukacyjne

środa 13.40-14.25

zajęcia psychoedukacyjne

środa 14.25-15.20

zajęcia psychoedukacyjne

czwartek 13.40-14.25

zajęcia psychoedukacyjne

czwartek 14.25-15.20

zajęcia socjoterapeutyczne

piątek 13.40-14.25

Popławska Aneta

przygotowanie do egzaminu z historii i wos

czwartek 14.25-15.20

Poznańska Małgorzata

zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze i teatralne 

poniedziałek 14.30-15.15 

wtorek 14.30-15.15

Protasiewicz Beata Grażyna

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

poniedziałek 14.25-15.10

przygotowanie do egzaminu z matematyki

wtorek 13.40-14.25

zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne uczniów

środa 8-8.45

przygotowanie do egzaminu z matematyki

środa 14.35-15.20

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

piątek 13.30-14.15

Renkiewicz- Waluś Renata

przygotowanie do egzaminu z matematyki

wtorek 13.30-14.15

zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne (przygotowanie do konkursów z matematyki, układanie kostki Rubika, gry logiczne, łamigłówki matematyczne)

wtorek 14.15-15.00

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

piątek 12.45-13.30

Rykaczewski Dominik

zajęcia sportowe

czwartek 14.30- 16.00

Sikorska Grażyna

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

czwartek 14.30-15.15

przygotowanie do egzaminu z geografii

piątek 14.30-15.15

Waszkiewicz Dorota

przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego

piątek

13.30-15

Zaforymska Teresa

przygotowanie do egzaminu z języka polskiego

środa

14.35-15.20

przygotowanie do egzaminu z języka polskiego

wtorek 14.35-15.20

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

poniedziałek 14.35-15.20