Zapisy na obiad 2018/2019

Intendent:Paulina Sałkiewicz

Godziny przyjęć interesantów: 7:30 – 10:45; 13:50 – 14:00

Telefon bezpośredni: (87) 563 20 79

Zapisy na obiad 2018/2019

 1. Zapisu na obiady dokonuje się poprzez uzupełnienie karty zapisu na obiad i dostarczenie tej karty do intendenta (gotowe karty można pobrać u intendenta).
 2. Należy zapoznać się z Zarządzeniem w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz regulaminem przed zapisaniem się na obiad.
 3. Należy zgłosić intendentowi informację o rezygnacji z obiadów;
 4. Należy również poinformować intendenta o nieobecności dziecka w szkole co najmniej dzień wcześniej. Na podstawie tego zgłoszenia oraz niewykorzystanej kartki obiadowej będą dokonywane odliczenia z zapłaty za obiady za przyszły miesiąc;
 5. Bony obiadowe są wydawane na podstawie okazania dowodu wpłaty w określonym terminie wyznaczonym przez intendenta.
 6. Dowodem wpłaty może być:
 • potwierdzenie przelewu,
 • zdjęcie na telefonie z dokonanej operacji, z widoczną datą, kwotą oraz numerem konta bankowego Szkoły Podstawowej,
 • pisemne oświadczenie rodzica o wpłacie odpowiedniej kwoty na konto bankowe SP2 zawierające: imię i nazwisko dziecka, wpłaconą kwotę, numer konta bankowego na jaki zostały wpłacone pieniądze, datę operacji oraz czytelny podpis rodzica.
 1. Brak zapłaty za obiady do 5 dnia każdego miesiąca powoduje wykreślenie ucznia z listy osób żywionych.

Odliczenie stawki za obiad jest uwzględniane wyłącznie, gdy nieobecność dziecka zostanie zgłoszona do intendenta 1 dzień wcześniej:

 • Telefonicznie tel.: (87) 563 20 79,
 • Pisemnie - oświadczenie rodzica o nieobecności dziecka w danym terminie.

Obiady są wydawane na stołówce szkolnej w godzinach:

11:25 – 13:40

 

W przypadku uczestniczenia dziecka w całodziennej lub kilkudniowej wycieczce szkolnej, należy poinformować intendenta odpowiednio wcześniej o nieskorzystaniu w tych dniach z obiadu. Warunkiem odliczenia stawki obiadowej są kartki z odpowiednią datą z bonu obiadowego przekazane intendentowi co najmniej dzień przed wydarzeniem.

Na podstawie niewykorzystanej kartki obiadowej (w przypadku, gdy nieobecność nie zostanie zgłoszona) wydawany jest deser, który był wydawany danego dnia.

OPŁATY

Intendent:

Telefon bezpośredni: (87) 563 20 79

 

BONY OBIADOWE- LISTOPAD 2018

 

Wpłaty za obiady za miesiąc LISTOPAD

proszę dokonywać do dnia 5 listopada 2018r na konto bankowe:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Suwałkach

BANK PEKAO SA / bez prowizji /

67 1240 52 1111 11 0000 4929 0714

Uczniowie: 19 dni x 4,00 zł = 76,00 zł

Nauczyciele 19 dni x 7,00 zł= 133,00 zł

Bony będą wydawane w dniach:

31.10.2018- 05.11.2018r

w pokoju intendenta od godziny: 7oo do godziny 11oo

po okazaniu dowodu wpłaty.

Aby otrzymać bon obiadowy na dany miesiąc konieczne jest pokazanie przez ucznia/rodzica/ nauczyciela dowodu wpłaty, którym może być- przelew bankowy, zdjęcie z wykonanego przelewu, bądź pisemne oświadczenie zawierające datę operacji, zapłaconą kwotę, konto bankowe oraz podpis.

W tytule przelewu proszę umieścić miesiąc za jaki są opłacone obiady, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Jadłospis

PODSTAWOWE ALERGENY POKARMOWE

1. Zboża zawierające gluten 8. Orzechy
2. Skorupiaki i produkty pochodne 9. Seler i produkty pochodne
3. Jajka i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne
4. Ryby i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne
5. Orzeszki ziemne ( arachidowe) 12. Dwutlenek siarki
6. Soja i produkty pochodne 13. Łubin
7.  Mleko i produkty pochodne 14. Mięczaki

 UWAGA! Przy nazwach dań w jadłospisie znajdują się w nawiasach numery alergenów zgodnie z powyższym wykazem.

 Jadłospis od 13.11 do 16.11.2018r.