Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. ALEKSANDRY PIŁSUDSKIEJ W SUWAŁKACH

w roku szkolnym 2016/2017

Prezydium Rady Rodziców:

p. Piotr Soroka –przewodniczący

p. Kamil Pawłowski

p. Marta Kosińska

L.p.

Klasa

Przedstawiciel klasy w Radzie Rodziców

1.

0 ,,A”

Monika Wnukowska

2.

1 A

Monika Kadysz

3.

1 B

Agnieszka Giedrojć

4.

1 C

Jakub Madej

5.

2 A

Anna Obrębska

6.

2 B

Kamil Pawłowski

7.

2 C

Joanna Urynowicz

8.

2 D

Piotr Soroka

9.

2 E

Marta Bernatowicz

10.

3 A

Renata Romaś

11.

3 B

Paweł Walicki

12.

3 C

Anna Karwel

13.

3 D

Barbara Broc

14.

3 E

Wioletta Gulbierz

15.

4 A

Waldemar Kołodziej

16.

4 B

Dorota Kaszuba

17.

4 C

Iwona Ulko-Wilk

18.

5 A

Marta Kosińska

19.

5 B

Adam Gajewski

20.

5 C

Anetta Sztomber

21.

6 A

Małgorzata Kulbacka

22.

6 B

Zbigniew Perkowski

23.

6 C

Kamil Pawłowski

24.

6 D

Jadwiga Dzietczyk