ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. z późn. zm. ( Dz.U. 2002.46.432) w sprawie organizacji roku szkolnego przedstawiam:

 

ORGANIZACJĘ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W SUWAŁKACH

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Aleksandry Piłsudskiej

 w Suwałkach

Dni wolne od zajęć szkolnych

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi

 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 w Suwałkach

Dni wolne od zajęć szkolnych

Dni ustawowo wolne od pracy

 01.11.2016;11.11.2016;  6.01.2017; 01.05.2017; 03.05.2017;  15.06.2017;

Dni ustawowo  wolne od pracy

01.11.2016;11.11.2016;  6.01.2017; 01.05.2017; 03.05.2017;  15.06.2017;

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole-

31.10.2016;

21.04.2017;

02.05.2017;

04.05.2017;

05.05.2017;

16.06.2017;

Dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole-

                         

                           31.10.2016;

02.05.2017;

04.05.2017;

05.05.2017;

16.06.2017;

Dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy.

23.12.2016r. – 31.12.2016r.

 – ferie świąteczne bożonarodzeniowe.

23.12.2016r. – 31.12.2016r.

– ferie świąteczne bożonarodzeniowe.

23.01.2017r.– 05.02.2017r. –

ferie zimowe

23.01.2017r. – 05.02.2017r. –

ferie zimowe

13.04.2017r. – 18.04.2017r.

ferie świąteczne wiosenne – Wielkanoc.

13.04.2017r. – 18.04.2017r.

ferie świąteczne wiosenne – Wielkanoc.

 

Egzamin gimnazjalny  –

dni wolne dla kl. I – II G1 

     19. 04.2017 r. -  część humanistyczna,

20. 04.2017 r. – część matematyczno – przyrodnicza,

21.04.2017 r. – część z j. angielskiego lub

         j. niemieckiego

23.06.2017 r. –

 zakończenie roku szkolnego.

23.06.2017 r. –

 zakończenie roku szkolnego.

 

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 8
Ewa Brzozowska