Rada Pedagogiczna

..::SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ::..

 DYREKTOR SZKOŁY
EWA BRZOZOWSKA

Z - CA DYREKTORA
WANDA SZCZESNA
 
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE:
JUSTYNA RÓŻYŃSKA
 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
EWA GÓRSKA

EWA GORSZEWSKA
ANNA KAMYSZEK

WIESŁAWA MALINOWSKA
EWA MIKLASZEWICZ
IRENA SCHABIEŃSKA
 GRAŻYNA SERAFIN
TERESA SINKIEWICZ-ROMATOWSKA
ELŻBIETA STEFANOWICZ
KAMILA STELMACH

EWA SZCZESNA
WANDA SZCZESNA/MAGDALENA RYDZEWSKA
BEATA WAWRENTOWICZ

RELIGIA:
DANUTA PODURGIEL
s. BOGUMIŁA

 JĘZYK POLSKI:
IZABELA KRUSZKO
ADRIANNA RYBAK
ANETA ORCHOWSKA
MAŁGORZATA SOJKOWSKA (URLOP)/ZAST. EWA BIAŁOBRODZKA

HISTORIA:
ALICJA GODLEWSKA

JĘZYK ANGIELSKI:
DOROTA DZIECHCIARZ
ANETA ORCHOWSKA
ALINA ŻUKOWSKA
JACEK ŻYLIŃSKI
 
MATEMATYKA:
GRAŻYNA GWIAZDOWSKA

URSZULA PACHUCKA (URLOP)/ZAST. GRAŻYNA JARMOŁOWICZ
 
PRZYRODA:
AGNIESZKA OPANOWSKA
BOŻENA NALASKOWSKA
 
MUZYKA:
JOLANTA KARP

ANNA CZAPLA
 
PLASTYKA:
MAŁGORZATA JURGIELEWICZ
JOLANTA KARP

TECHNIKA:
MAŁGORZATA JURGIELEWICZ
 
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE:
TOMASZ KAMYSZEK
KAROL GÓRSKI
AGNIESZKA ZUCHWALSKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
SZYMON ANDRUCZYK
ZIEMOWIT TUCHOLSKI
PAWEŁ ŻDANUK

 ŚWIETLICA:
ANNA GIEDROJĆ-RACIS
URSZULA WASZAK (URLOP)

ZOFIA BUDZEJKO

BIBLIOTEKA:
BEATA DOŁUBIZNO
 
PEDAGOG SZKOLNY:
MARIA LEBIEDIEW-BETIUK