Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 1 w Suwałkach

Rok szkolny 2016/2017

Dyrektor szkoły :
Ewa Brzozowska

 Wicedyrektor :
Joanna Okrągła

Pedagog/doradca zawodowy

Aneta Popławska

Psycholog

Joanna Okrągła

Biblioteka

Małgorzata Poznańska

Biologia:

Elżbieta Leśniewska

Chemia:

Marzenna Raczyńska

Edukacja dla bezpieczeństwa

Małgorzata Jurgielewicz

Fizyka:

Bożena Rutkowska

Geografia:

Grażyna Sikorska

Historia
Barbara Haraburda

Aneta Popławska

Ewa Brzozowska

Informatyka:

Karol Górski

Język angielski:

Małgorzata Butkiewicz-Nolko
Małgorzata Dziuba
Dorota Kościuch
Dorota Waszkiewicz

Język niemiecki:

Iwona Bułajewska
Hanna Miłkowska-Leonowicz

Język polski:

Dorota Drejer
Małgorzata Kuszel

Teresa Zaforymska

Matematyka:

Ewa Biereżnoj-Szpakowska
Beata Protasiewicz
Renata Renkiewicz-Waluś

Religia:

Agnieszka Brzozowska

ks. Konrad Sobiecki

Wychowanie do życia w rodzinie

Agnieszka Brzozowska

Sztuka:

Anna Czapla

WOS:

Barbara Haraburda

Wychowanie fizyczne:

Paweł Żdanuk
Renata Arasimowicz
Ewa Gawińska
Marek Kałczyński
Dominik Rykaczewski