Konsultacje z rodzicami

Zachęcamy rodziców i opiekunów uczniów do zapoznania się z harmonogramem konsultacji na rok szkolny 2018/2019.

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI UCZNIÓW

 Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach

ROK SZKOLNY 2018/2019

Klasy I-III

Data

Godziny konsultacji

Rodzaj konsultacji

06.09.2018r.

17.00-18.00

Zebrania z rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych

11.09.2018r.

16.30-17.30

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – spotkania
z wychowawcami klas

12.09.2018r.

16.30-17.30

Zebrania z rodzicami uczniów klas II-III – spotkania
z wychowawcami klas

14.11.2018r.

17.00-19.00

Zebrania z rodzicami:

16.30-17.00 - Spotkania z wychowawcami klas I-III

17.00-19.00 - Kontakty indywidualne z wychowawcą
i nauczycielami uczącym w klasach I-III.

07.02.2019r.

17.00-19.00

Zebrania z rodzicami:

17.00-17.30- Spotkania z wychowawcami klas.

17.30-19.00- Kontakty indywidualne z wychowawcą
i nauczycielami uczącym w klasach I-III.

25.04.2019r.

17.00-19.00

Zebrania z rodzicami:

17.00-17.30- Spotkania z wychowawcami klas.

17.30-19.00- Kontakty indywidualne z wychowawcą
i nauczycielami uczącym w klasach I-III.

 

Klasy IV-VIII

Data

Godziny konsultacji

Rodzaj konsultacji

13.09.2018r.

16.30-17.30

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV–VIII- spotkania
z wychowawcami klas

22.11.2018r.

16.30-18.00

Zebrania z rodzicami – spotkania z wychowawcami klas IV-VIII

17.00-17.30 - Spotkania z wychowawcami klas IV-VIII

17.30-19.00 - Kontakty indywidualne z wychowawcą
i nauczycielami uczącym w klasach IV-VIII.

11.01.2019r.

17.00-18.30

Kontakty indywidualne z wychowawcą i nauczycielami uczącym w klasach IV-VIII.

06.02.2019r.

17.00-19.00

Zebrania z rodzicami:

17.00-17.30 - Spotkania z wychowawcami klas.

17.30-19.00 - Kontakty indywidualne z wychowawcą
i nauczycielami uczącymi w klasach IV-VIII.

24.04.2019r.

17.00-19.00

Zebrania z rodzicami:

17.00-17.30 - Spotkania z wychowawcami klas.

17.30-19.00 - Kontakty indywidualne z wychowawcą
i nauczycielami uczącym w klasach IV-VIII.

 

Klasy III Gimnazjum nr 1

Data

Godziny konsultacji

Rodzaj konsultacji

10.09.2018r.

16.30-17.30

Zebrania z rodzicami uczniów klas III gimnazjum- spotkania z wychowawcami klas

20.11.2018r.

17.00-18.00

Zebrania z rodzicami – spotkania z wychowawcami klas III G1

17.00-17.30 - Spotkania z wychowawcami klas III G1

17.30-19.00 - Kontakty indywidualne z wychowawcą
i nauczycielami.

10.01.2019r.

17.00-18.30

Kontakty indywidualne z wychowawcą i nauczycielami uczącym w klasach III gimnazjum

08.02.2019r.

17.00-19.00

Zebrania z rodzicami:

17.00-17.30 - Spotkania z wychowawcami klas.

17.30-19.00 - Kontakty indywidualne z wychowawcą
i nauczycielami.

23.05.2019r.

17.00-19.00

Zebrania z rodzicami:

17.00-17.30 - Spotkania z wychowawcami klas.

17.30-19.00 - Kontakty indywidualne z wychowawcą
i nauczycielami.