"Prosto ze szkoły"

kmp230 października odbyła się uroczysta gala IX edycji konkursu filmowego ,,Prosto ze szkoły". Zepoły uczniów pod opieką p. Karola Górskiego odniosły duży sukces,  zajmując II i III miejsce w kategorii gimnazjów  oraz II i III miejsce w kategorii szkół podstawowych. 

Celem konkursu organizowanego przez Miejską Komendę Policji w Suwałkach jest m.in. kreowanie pozytywnych wzorców społecznych, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od środków uzależniających oraz propagowanie zasad bezpiecznych zachowań. Gratulujemy uczniom i ich opiekunowi!