eTwinning na lekcjach języków obcych

eTwinningTegoroczny projekt eTwinning jest nieco odmienny od wcześniejszych. Różni się pod względem językowym (głównym językiem projektu jest niemiecki pod opieką p. Iwony Bułajewskiej, a dodatkowym angielski pod opieką p. Małgorzaty Dziuby), inny jest też zasięg, gdyż realizujemy go wspólnie ze szkołami z Krzesławic, Jaworzna, Węgrowa i Zakopanego.

 

Projekt ten zakłada działania uczniów w wielu obszarach edukacyjnych, wspierając rozwijanie ich kreatywności, wyobraźni, ma zachęcić do mówienia, czytania i pisania, uważnego słuchania, opowiadania, logicznego myślenia, tworzenia i współdziałania w grupie w myśl eTwinclusion. Wspólnie tworzymy przyjazną przestrzeń dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, powstaje bank pomysłów i materiałów dydaktycznych inspirujących do zorganizowania ciekawych zajęć edukacyjnych związanych z początkowym etapem nauki drugiego języka obcego. Uczniowie pracują w zespołach klasowych oraz międzyszkolnych, wykonując wybrane zadania. Spodziewane rezultaty to dziennik otwartej klasy, interaktywny bank pomysłów, gry i ćwiczenia online, filmy, prezentacje, internetowa galeria artystyczna, dokumentacja cyfrowa działań projektowych, dokumentacja fotograficzna.

eTwinning