Uczeń kl.3b na Młodzieżowym Sejmiku Województwa Podlaskiego

1W pierwszym zebraniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego II kadencji, które odbyło się w poniedziałek 5 czerwca  w sali sejmikowej Urzędu Marszałkowskiego, wziął udział Kamil Raczkowski z klasy 3b. Młodzieżowych radnych powitał Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i wręczył im listy gratulacyjne.

 Radni zaprezentowali siebie, szkoły, w których się uczą oraz projekty społeczne, jakie chcą realizować. Najwięcej było projektów sportowych, propagujących zdrowy tryb życia, zajęcia na świeżym powietrzu oraz projektów propagujących postawy patriotyczne, zgłębianie historii lokalnej regionu, bohaterów historycznych regionu. Trzecia grupa projektów to działalność charytatywna, propagująca ideę pomagania potrzebującym, niepełnosprawnym, a także zwierzętom w schroniskach. Podczas wspólnej debaty radni wybrali najciekawsze projekty, mające największe szanse na realizację. 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg