Kampania "Biała wstążka"

DSC 046727 listopada uczniowie klas siódmych uczestniczyli w zajęciach zrealizowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii „Biała wstążka”. Spotkanie przeprowadzono w formie zajęć psychoedukacyjnych pt. „Przemoc - rozpoznaję i reaguję”. 

Pan Daniel Micielica – psycholog z Działu Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, zapoznał uczniów z rodzajami przemocy. Następnie uczniowie póbowali rozpoznawać przemoc w swoim środowisku. Ciekawym elementem spotkania była dyskusja oraz warsztaty radzenia sobie z zachowaniami przemocowymi.

DSC_0465.jpgDSC_0466.jpgDSC_0467.jpg