Zapraszamy do biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017

Wypożyczanie książek przez uczniów klas 1 - 3 odbywać się będzie w wyznaczonym czasie uzgodnionym z wychowawcami. Natomiast klasy 4 - 6 wypożyczają książki w czasie dowolnym: przed i po lekcjach lub w czasie przerw miedzy lekcjami.

Biblioteka czynna jest w godzinach:

poniedziałek – 8.00 – 15.10

wtorek – 11.10 – 16.00

środa – 8.00 – 15.10

czwartek – 12.10 – 16.00

piątek – 8.00 – 15.00