Czerwiec to miesiąc podsumowania czytelnictwa

  • Drukuj

Zakończyliśmy realizację programu „Książki naszych marzeń” w roku szkolnym 2015/2016. Biblioteka szkolna zorganizowała wiele różnorodnych działań – projektów i konkursów - związanych z promowaniem czytelnictwa, o których informowaliśmy na bieżąco w wydarzeniach szkolnych biblioteki.

Były to:

Braliśmy też udział w imprezach międzyszkolnych i ogólnopolskich organizowanych we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną CEN i Biblioteką Publiczną im. M. Konopnickiej w Suwałkach oraz z miesięcznikiem „Biblioteka w szkole”: