Reforma edukacji

Na stronie http://reformaedukacji.men.gov.pl/ znajdują się informacje na temat  zmian w edukacji w związku z planowaną reformą. Zachęcamy do lektury.

 

W związku z reformą edukacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku otworzyło punkty informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich typów szkół i placówek w województwie podlaskim.

 

O założeniach reformy,  nowej strukturze szkolnictwa i kształceniu specjalnym w nowym ustroju szkolnym przeczytają Państwo w styczniowym numerze  Podlaskich Wieści Oświatowych 

SZKOŁA PO ZMIANIE - plakat 

DOBRA SZKOŁA - spot1

DOBRA SZKOŁA - spot2