Godziny pracy oddziałów przedszkolnych

Informujemy, że oddziały przedszkolne w SP2 pracują w godzinach 6.30-16.30