Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I branżowej szkoły I stopnia.

Sposoby przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pin It