Propozycja dla uczniów uzdolnionych matematycznie

W ramach programu wspierania uczniów zdolnych „ZDOLNY SUWALCZANIN” od grudnia 2016r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej odbywają się cotygodniowe spotkania gimnazjalistów i licealistów zainteresowanych matematyką, które cieszą się bardzo dużą popularnością. Dotychczasowe zajęcia  ujawniły potrzebę organizacji dodatkowych zajęć z matematyki  już na etapie szkoły podstawowej. Toteż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  uczniów i rodziców, planuje się utworzyć w Zespole Szkół nr 8 klasę ze zwiększoną liczbą godzin z matematyki. 

Opiekę merytoryczną nad klasami  ze zwiększoną liczbą godzin z matematyki wyraził zgodę sprawować dr hab. Wojciech Guzicki -  profesor Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, autor i realizator rozszerzonego programu z matematyki w gimnazjum, współtwórca nowej podstawy programowej z matematyki.

Czytaj więcej...

Doradca zawodowy zaprasza

Na stronie gimnazjum w zakładce "Doradca zawodowy" znajdują się nowe informacje na temat godzin pracy i proponowanych dla uczniów i rodziców form działań doradcy zawodowego p. Magdaleny Kaszkiel.

Reforma edukacji

Na stronie http://reformaedukacji.men.gov.pl/ znajdują się informacje na temat  zmian w edukacji w związku z planowaną reformą. Zachęcamy do lektury.

 

W związku z reformą edukacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku otworzyło punkty informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich typów szkół i placówek w województwie podlaskim.

 

O założeniach reformy,  nowej strukturze szkolnictwa i kształceniu specjalnym w nowym ustroju szkolnym przeczytają Państwo w styczniowym numerze  Podlaskich Wieści Oświatowych 

SZKOŁA PO ZMIANIE - plakat 

DOBRA SZKOŁA - spot1

DOBRA SZKOŁA - spot2

Bilety PKS i doładowanie Suwalskiej Karty Miejskiej 2017

Informujemy, że uczniowie uprawnieni do bezpłatnych biletów miesięcznych z terenu gminy Suwałki będą mogli od 19 grudnia 2016r. do 05 stycznia 2017r. bezpłatnie doładować Suwalskie Karty Miejskie w Centrum Obsługi Klienta pl. Marii Konopnickiej w Suwałkach na styczeń 2017r.

Doładowania kart na kolejne miesiące odbywać się będą w szkole w terminach:

  • 19 grudnia 2016r. - na miesiąc styczeń 2017r.
  • 19 stycznia 2017r. - na miesiąc luty 2017r.
  • 23 lutego 2017r. - na miesiąc marzec 2017r.
  • 23 marca 2017r.  - na miesiąc kwiecień 2017r.
  • 24 kwietnia 2017r. - na miesiąc maj 2017r.
  • 24 maja 2017r. - na miesiąc czerwiec 2017r.

 Uczniowie, którzy z różnych względów nie pozostawią kart w sekretariacie szkoły w wyznaczonych dniach, będą mieli możliwość bezpłatnego doładowania karty w  Centrum Obsługi Klienta ul. Plac Marii Konopnickiej w Suwałkach (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 16.00) od następnego dnia po wyznaczonym dniu doładowań w szkole - do 5. dnia każdego miesiąca.                       

Bilety miesięczne PKS będą do odebrania w sekretariacie szkoły w ostatnich dniach miesiąca sierpnia, bilety na kolejne miesiące będą do odebrania także w ostatnich dniach kolejnych miesięcy.

Bezpieczny wypoczynek zimą

Informacje o tym, jak przygotować się do zimowego odpoczynku, zorganizować zimowy wyjazd dzieci i młodzieży w woj. podlaskim oraz jak postępować w sytucji zagrożenia, znajdą Państwo na stronie bibliotecznego bloga NA RATUNEK-112

Stypendia socjalne

Informacja dla rodziców : stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Podziękowanie dla uczestników akcji czytelniczej

Uwaga, uczestnicy czerwcowej  ogólnopolskiej akcji "Jak nie czytam, jak czytam".

Informujemy, że także dzięki naszemu zaangażowaniu ustanowiono rekord Polski czytania w jednym momencie. 

 podziekowanie

Ubezpieczenie NNW uczniów

W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach wybrał ofertę ubezpieczenia Compensy TU S.A. VIG na ubezpieczenie NNW uczniów przy sumie ubezpieczenia 12 000 zł i składce 40 zł od osoby.

W załączeniu:

- zakres ubezpieczenia NNW

ogólne warunki ubezpieczenia NNW uczniów (OWU)

- tabela uszczerbków NNW

- druk zgłoszenia szkody NNW

- postępowanie przy zgłaszaniu szkód NNW

Stypendium szkolne rok szk.2016/17

Warunki przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy w SP2 na rok szk. 2016/17

Karta zgłoszenia - dokument do pobrania