Zajęcia w oddziale przedszkolnym

Harmonogram zajęć w oddziale przedszkolnym.

 

Zmiany w szkole-nowa numeracja sal

W czasie wakacji w szkole nastąpiła zmiana numeracji sal. WYKAZ ZMIAN

Bilety miesięczne i doładowania karty miejskiej

Uczniowie uprawnieni do bezpłatnych biletów miesięcznych z terenu Gminy Suwałki będą mogli od 22 sierpnia 2017 roku do dnia 11 września 2017 roku bezpłatnie doładować Suwalskie Karty Miejskie w Centrum Obsługi Klienta ul. Noniewicza 71 A w Suwałkach na miesiąc WRZESIEŃ 2017 roku. Doładowania kart na kolejne miesiące dokonać można:

Czytaj więcej...

Oddział przedszkolny

Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki dla dzieci w wieku do 5 lat.

 

Szanowni Rodzice, dziękujemy za bardzo duże zainteresowanie oddziałem przedszkolnym w SP2 dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Jednocześnie informujemy, że już nie dysponujemy wolnymi miejscami.

IS_plakat3.jpg

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2016/2017

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2016/2017

Czytaj więcej...

Rozliczenie podręczników uszkodzonych,zniszczonych lub niezwróconych

Przypominamy, że zgodnie z przepisami, w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, należy dokonać wpłaty kwoty kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach : 07 1240 5211 1111 0000 4920 5949 

W treści przelewu należy wpisać:

1. W przypadku podręczników darmowych z MEN: "Zwrot za podręczniki kl...., cz....ZS8 (imię i nazwisko dziecka)"

2. W przypadku podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych z dotacji celowej:"Zwrot za podręczniki/materiały edykacyjne - kl.....-dotacja ZS8 (imię i nazwisko dziecka)".

Informacji o kosztach zakupu podręczników udzielają nauczyciele bibliotekarze szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej

Materiał do pobrania: oświadczenia i karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2017/2018 

Uwaga, uczniowie III klasy gimnazjum

4 maja ruszył elektroniczny system naboru do szkół ponadgimnazjalnych w mieście Suwałki. Na stronie https://suwalki.edu.com.pl/kandydat/ znajdziecie także ofertę edukacyjną, terminy i ważne informacje związane z rekrutacją.